Dominotheorie of effect

Het domino-effect treedt op wanneer de voorste in een rij staande en dicht op elkaar geplaatste dominostenen omvalt tegen de volgende steen. Hierdoor ontstaat een kettingreactie van een voor een omvallende dominostenen. Wat het domino-effect wordt genoemd.

Tevens wordt het begrip gebruikt voor een reeks gebeurtenissen, waarvan steeds een gebeurtenis veroorzaakt wordt door de vorige. Meestal wordt van domino-effect gesproken als het om negatieve gebeurtenissen gaat zoals oorlog, ziekte etc.

Het domino-effect is de oorzaak van de Viëtnam oorlog. Na de 2e wereldoorlog verloren Frankrijk en Engeland hun Imperiale macht (ook Nederland verloor Ned – Indië). Hierdoor zagen de Verenigde Staten het als hun opdracht de waarden die men in de eigen grondwet had opgenomen, vrijheid en democratie, over de wereld te verspreiden. Daar waar Engeland en Frankrijk niet meer in staat bleken hun belangen te verdedigen namen de Verenigde Staten die rol over.

Zo ontstond de Trumandoctrine (President Truman stelde dat de VS elk land zou helpen dat bedreigd werd door het communisme). Daarom betrok Frankrijk de Verenigde Staten in het overleg over de toekomst van Vietnam in de zogenaamde Geneefse Akkoorden. Dit omdat het verslagen was in de zogenaamde Vlakte der Kruiken, ook wel de nederlaag bij Dien Bien Phu genoemd. Tevens betekende deze veldslag het einde van het Franse bewind in Indo – China.

Angst

De Verenigde Staten zagen voor zichzelf een rol weggelegd omdat men uitging van het domino-effect of Dominotheorie. De dominotheorie was voor de VS een van de belangrijkste redenen om zich in Vietnam tegen de opmars van het communisme te verzetten. Ook was dit een belangrijke reden om in Zuid Vietnam een anticommunistisch bewind op de been te houden. Men verwees daarbij naar de Oost – Europese landen die tussen 1945 en 1948 onder de Sovjet invloedssfeer kwamen. Vervolgens zag men in 1949 op het vasteland van China dat Mao Zedong er in slaagde de strijd definitief in zijn voordeel te beslissen. Zodoende ontstond de Volksrepubliek China onder de Chinese Communistische Partij en zag men de voorspellingen uitkomen.