Punt Domino

Aantal spelers voor Punt Domino: 2 tot 4
Domino set: Dubbel 6, maar met grotere sets kun je met meer mensen tegelijk spelen.

Heb je zin om een leuke variant te spelen op het klassieke domino? Hieronder staat een domino variant beschreven die behoort tot de ‘punt domino’ spellen. Het verschil met dit soort domino spellen is dat bij punt domino het niet alleen gaat om het uitspelen van je hand, maar ook om het totaal aantal punten. De punt domino variant die we hier beschrijven heet ‘All fives’, of Alle Vijf in het Nederlands. Volgens velen is dit een van de leukste domino varianten, vandaar dat hij hier beschreven staat.

Na het schudden van de dominostenen pakt iedere speler een vooraf bepaald aantal stenen om de hand op te maken. Het te pakken aantal stenen hangt af van het totaal aantal spelers dat mee doet;

  • Twee spelers pakken elk zeven stenen
  • Drie spelers pakken elk vijf stenen
  • Vier spelers pakken elk vijf stenen

De overgebleven dominostenen vormen de pot die gebruikt wordt als reserve.

Aanleg van stenen:

De eerste speler (te bepalen door bijvoorbeeld een loting) legt de eerste steen aan. Dit hoeft niet perse een dubbele te zijn. De eerste dubbele die in het spel gebracht wordt heet de ‘spinner’ en mag aan alle 4 kanten van de vorige steen aangelegd worden. Alle daarop volgende dubbele stenen kunnen maar aan twee kanten aangelegd worden. De speelrichting is met de klok mee en wanneer een speler niet aan kan leggen moet hij of zij dominostenen uit de pot pakken tot er wel gespeeld kan worden. Wanneer er geen stenen over zijn in de pot moet de speler passen.

Het doel van het spel is om de open einden van het bord op 5 of een veelvoud van vijf (5, 10, 15, 20, etc.) te laten uit komen. De speler die zo’n score maakt ontvangt dat aantal punten.

Wanneer een dubbele voor het eerste gespeeld wordt, telt deze mee voor het totaal aantal punten. Hieronder staan ter illustratie een aantal voorbeelden van hoe het aanleggen bij Alle Vijf zou kunnen gaan. Bijvoorbeeld:

  • Als de eerst gespeelde steen een 5-5 is scoort de speler 10 punten. Vervolgens zijn alle kanten van de 5-5 beschikbaar om op aan te leggen.
  • Wanneer de tweede gespeelde steen bijvoorbeeld een 5-0 is, scoort de speler 10 punten. Dit omdat het uiteinde blanco is en dus geen punten oplevert.
  • In het geval waar een speler bijvoorbeeld een 3-5 aanlegt aan de 5-5 levert dit geen punten op omdat het totaal dan 13 is. Maar wanneer de volgende speler hier een 0-2 zou aanleggen is dat 15 punten waard. (5 + 5 + 3 + 2)

Einde van het spel:

Wanneer een speler zijn of haar hand volledig heeft weg gespeeld is het spel over. Ook is het spel over wanneer de pot leeg is en niemand meer aan kan leggen. Dan raakt het spel geblokkeerd. In dit geval wint de speler met de lichtste hand, oftewel het minst aantal ogen op de stenen in de hand.

Puntentelling:

Aan het einde van een ronde behoudt iedereen de score die tijdens die ronde behaald zijn. Maar in het geval van een geblokkeerd spel is het net iets anders. De score is dan het totaal van de overige spelers minus eigen score, afgerond naar de dichtstbijzijnde 5 en gedeeld door vijf. De winnende speler krijgt deze bonus punten nog boven op de behaalde punten. Bijvoorbeeld:

  • Als de winnende speler bijvoorbeeld 3 punten in de hand heeft, en de overige spelers 5, 11 en 13, dan is het totaal 26 (5+11+13-3). Afgerond naar de dichtstbijzijnde 5 wordt dat 25. Gedeeld door 5 maakt uiteindelijk dan 5 extra punten voor deze winnende speler.